Sølje

Prod.nr.: 5129ss. Fjellrosa med store nyreheng og krystallar, 6 heng. (5098 med 6 nyreheng) Foto med forgylte lauv, men 5129ss er med blanke lauv. Foto kjem etterkvart! D: 6,4 cm.
SKU: 5129SS