Ring

Filters
Prod.nr.: 2009x. Oval ring med krystall og regulerbar skinne. H: 2,9 cm. B: 1,9 cm.
Prod.nr.: 2009s. Oval ring med krystall og regulerbar skinne. H: 2,9 cm. B: 1,9 cm.
Prod.nr.: 2008s. Rose filigran ring, regulerbar skinne. D: 1,5 cm.
Prod.nr.: 2008x. Rose filigran ring, regulerbar skinne. D: 1,5 cm.
Prod.nr.: 2018s. Ring liten knapp, regulerbar. D: 1,4 cm.
Prod.nr.: 2018x. Ring liten knapp, regulerbar skinne. D: 1,4 cm.
Prod.nr.: 2022s. Filigran ring, regulerbar skinne. Denne ligg veldig godt på fingeren. D: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2022x. Filigran ring, regulerbar skinne. D: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2061s. Ring med regulerbar skinne. H: 2,7 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2061x. Filigran ring med regulerbar skinne. H: 2,7 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2063s. Filigran ring med regulerbar skinne. H: 2,7 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2063x. Filigran ring med regulerbar skinne. H: 2,7 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2066sg. Filigran ring med flate øsken. Regulerbar skinne. H: 2,6 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2066xs. Filigran ring med flate øsken. Regulerbar skinne. H: 2,6 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2066ss. Filigran ring med flate øsken. Regulerbar skinne. H: 2,6 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2071xs. Filigran ring med lauv, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2071sg. Filigran ring med 8 lauv, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2071ss. Filigran ring med lauv, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2071xg. Filigran ring med lauv, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2072xs. Filigran ring med flate øsken, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2072ss. Filigran ring med flate øsken, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2072sg. Filigran ring med flate øsken, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2073xx. Filigran ring med krusar, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2073ss. Filigran ring med krusar, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2074xs. Filigran ring med små ringlauv, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2073ss. Filigran ring med krusar, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2073sg. Filigran ring med krusar, regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 1,7 cm.
Regulerbar ring. H 2,5 cm B 1,6 cm.
Regulerbar ring. H 2,5 cm B 1,6 cm.
Regulerbar ring. H 2,7 cm B 1,8 cm.
Regulerbar ring. H 2,7 cm B 1,8 cm.
Prod.nr. 2480s. Regulerbar ring. H: 2,9 cm B: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2067s. Oval ring med krystall og regulerbar skinne. H: 2,7 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2067s. Oval ring med krystall og regulerbar skinne. Sjå fargekart for val av krystall. H: 2,7 cm. B: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2075s. Gravert ring med krystall, regulerbar skinne. D: 2,4 cm.
Prod.nr.: 2350s. Ring med krystall og regulerbar skinne. D: 1,3 cm.
Prod.nr.: 2350x. Ring med krystall og regulerbar skinne. D: 1,3 cm.
Prod.nr.: 2351s. Ring med krystall og regulerbar skinne. D: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2351x. Ring filigran med krystall og regulerbar skinne.. D:1,8 cm.
Prod.nr.: 2352s. Regulerbar ring med tre krystallar. H: 2,7 cm. B: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2352x. Regulerbar ring med tre krystallar. H: 2,7 cm. B: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2354s. Regulerbar ring i sølv med krystall. B: 2,2 cm. H: 2,3 cm.
Prod.nr.: 2354x. Stjerne ring med regulerbar skinne. B: 2,2 cm. H: 2,3 cm.
Prod.nr.: 2360s. Ring med krystall, regulerbar skinne. B: 2,5 cm. H: 2 cm.
Prod.nr.: 2360x. Ring med krystall, regulerbar skinne. B: 2,5 cm. H: 2 cm.
Prod.nr.: 2362s. Regulerbar ring i sølv med krystall. B: 1,9 cm. H: 1,5 cm.
Prod.nr.: 2362x. Regulerbar ring i sølv med krystall. B: 1,9 cm. H: 1,5 cm.
Prod.nr.: 2367s. Regulerbar ring med tre krystallar, medium. H: 1 cm.
Prod.nr.: 2367x. Regulerbar ring med tre krystallar. Storleik omlag 56, medium. H: 1 cm.
Prod.nr.: 2370s. Regulerbar ring med krystall. H: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2370x. Regulerbar ring med krystall. H: 1,8 cm.
Prod.nr.: 2481s. Regulerbar ring, stor. H: B:
Prod.nr.: 2021s. Ring stor knapp, regulerbar skinne. D: 1,7 cm.
Prod.nr.: 2021x. Ring stor knapp, regulerbar skinne. D: 1,7 cm.
Prod.no.: 2270x58 Regulerbar ring, Olavsrosa. H: 1,3 cm. B: 2 cm
Prod.no.: 2270x54 Olavsrosa, regulerbar ring. H: 1,3 cm. B: 2 cm
Prod.no.: 2270s54 Olavsrosa, regulerbar ring. H: 1,3 cm. B: 2 cm
Prod.no.: 2270s54 Regulerbar ring, Olavsrosa. H: 1,3 cm. B: 2 cm
Prod.nr.: 2068x68 Torshammer ring, regulerbar skinne, stor størrelse.. H: 1,3 cm B: 2,3 cm
Prod.nr.: 2075x. Gravert ring med krystall, regulerbar skinne. D: 2,4 cm.
Prod.nr.: 2076s. Gravert ring, oval med 3 krystallar. Regulerbar skinne. H: 2,7 cm. B: 2 cm.
Prod.nr.: 2364x52. Ring med krystall. Regulerbar. Svarar til storleik small. H: 1 cm.
Prod.nr.: 2364x56. Regurlerbar ring med krystall i str. 56. Tilsvarar medium. H: 1 cm.
Prod.nr.: 2364x62. Ring med krystall. H: 1 cm.
Prod.nr.: 2077s. Ring, regulerbar. Jubileumskolleksjon 40 år.