Vilkår

 

  • Betalingsvilkår: NETTO PR. 20 DAGAR FRÅ FAKTURADATO.
  • 1,5% PR. PÅBEGYNT MÅNAD VED FOR SEIN BETALING.
  • RETURNERTE VARER VERT TREKT 20% PR. PRODUKT.
  • Retur må avtalast på førehand.
  • FRAKT VERT LAGT TIL FAKTURA.
  • VARER SOM ER UTGÅTT KAN IKKJE BYTAST.
  • Produkt med krystaller kan ikkje bytast
  • MINSTE FYRSTEORDRE KR. 20 000.- Første ordre må forhandsbetalast.