Rose anh kjede 0,3s45 AG

Kjede 0,3 45 cm
SKU: 4370